Apartman Yönetmeliği

(İş birliği içinde olduğumuz binada geçerli kurallardır. İlgili binanın apartman kurulu tarafından oluşturulmuştur. İlgili maddeler her apartman için geçerli olmayabilir.)

Bina Sakinleri Tarafından Uyulması Gereken Genel Kurallar

 • Yangın merdivenleri ve yangın merdivenleri giriş-çıkış alanlarında herhangi bir eşya bulundurulması kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde “Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu” kabul edilerek ilgili kişi hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
 • Apartmana giriş yapıldığı esnada, binada ikamet eden kişiler dışındaki kimliği belirsiz tüm kişilere (paket servis personeli, su firması personeli v.b.) kapı açılması, binaya giriş yapmalarının sağlanması yasaktır. Giriş yaptıktan sonra kapı kapatılarak ilgili kişiye zile basması gerektiği iletilmelidir.
 • Dairenize ait zil çalındığında, görüntülü diyafon üzerinden zili çalan kişi kontrol edilmeli, kimliği belirsiz kişilere kapı kesinlikle açılmamalıdır. Kontrol edilmeden kapı otomatiğine kesinlikle basılmamalıdır. Belli dönemlerde daire zillerine rastgele basılarak rutin kontrol sağlanacak ve kurala uymayan kişiler için “Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu” kabul edilerek ilgili kişi hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
 • Bina giriş kapılarında bulunan şifreler bina sakinleri dışında (emlakçı, market görevlisi, paket servis personeli v.b.) herhangi bir kişi ile paylaşılamaz. Ana giriş kapısı ve garaj kapısı kumandaları bina yönetimi dışında çoğaltılamaz ve 3. şahıslara teslim edilemez. İkamet adresini değiştiren ya da taşınan komşularımızın manyetik anahtarlar ve garaj kapıları kumandalarını yönetime teslim etmeleri gerekmektedir. 
 • Dairelere ait pencere, balkon, teras ve dışarıya açılan tüm alanlardan sigara külü, izmarit, saç, çöp ve benzeri maddelerin atılması kesinlikle yasaktır.
 • Dairelerde bulunan tüm balkon, teras ve pencerelerden eşya silkeleme işlemi yapılması yasaktır. Sadece Perşembe ve Pazar günleri yatak odası ve küçük oda camlarından alt dairenin camı kontrol edilerek (açık ise diğer oda tercih edilerek) silkeleme yapılabilir. Salon camları, teras, mutfak ve tüm balkonlardan silkeleme yapılması sürekli olarak yasaktır.
 • Apartmana ait tüm koridorlar, merdiven alanları, asansör önü ve çevresine dolap, masa, büfe ve benzeri eşya koymak yasaktır. Sadece kişiye ait daire kapısı önüne ya da yanına en fazla 1 adet olmak üzere 75 cm en uzunluğu geçmeyecek ölçüde ayakkabılık koyulabilir. Ayakkabılık dışında dolap, masa sandalye v.b. farklı bir eşya koyulamaz. 
 • Apartman aylık aidat ücreti dairelerde ikamet eden kişiler tarafından her ayın 1. ile 10. günleri arasında apartman yönetimine ait banka hesabına EFT/Havale ile gönderilmelidir. Elden aidat ücreti ödemesi yapılamaz. Dairede ikamet eden kişi kiracı ise aidat bedeli kiracı tarafından ödenir. 
 • Binaya ait bakım masrafları (asansör, yedek parça, hidrofor, elektrik tesisatı v.b.) aidat ücreti üzerinden ödenmekte ve dairede ikamet eden (hizmeti alan) kişi tarafından ödemesi gerçekleştirilmektedir. Kiracılar bu ödemeler için daire sahiplerinin ödeme yapmaları konusunda talepte bulunamazlar. Apartmana ait olan ve bedeli 1000 TL’yi aşan demirbaş (taşınmaz) eşyalar için daire sahipleri sorumludur. Bedeli 1000 TL’nin üzerinde olan demirbaş alımlarımda kiracılara ayrıca bilgi verilmektedir. Bedeli 1000 TL altında olan demirbaşlar ise (etiket, uyarı levhası, kapı kolu v.b.) toplanan aidat ücretleri ile ödenecektir. 
 • Dairelerde kullanılan yağ, atık yağ, çevreye ve sağlığa zararlı kimyasal maddelerin lavabolardan atılması kesinlikle yasaktır. Lavabolardan dökülen atık yağlar, giriş katlardaki dairelerin su tesisatlarının tıkanmasına ve su kirliliğine sebep olmaktadır. 1 litre yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini unutmayalım. 
 • Dairelerde kullanılan atık yağlar şişe, kavanoz ya da kapaklı bir kutuda muhafaza edilerek apartman görevlisine teslim edilmelidir. Biriken yağlar, atık yağ merkezine düzenli olarak gönderilmektedir.
 • Apartman görevlisinin sabah servisi, öğle servisi ve akşam saatlerinde çöp alımı dışında bina sakinlerine özel kişisel olarak herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Apartman görevlisinden, servis saatleri dışındaki zamanlarda herhangi bir iş talep edilemez. Daireye özel kişisel herhangi bir iş yapması beklenemez. 
 • Daire sakinleri, olası hırsızlık ya da bina içindeki güvenlik konuları ile ilgili olarak kendileri sorumludur. Güvenlik tehlikesi olması halinde sadece polis tutanağı ile binaya ait kamera kayıtları talep edilebilir ve ilgili kurumlara teslim edilebilir. Kamera kayıtları elektrik kesintisi, arıza ve olası benzer durumlar doğrultusunda temin edilemeyebilir. Binaya ait profesyonel bir güvenlik sistemi bulunmadığından bina yönetimi benzer konu ve konular hakkında hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Binaya ait yer döşemeleri, elektrik tesisatı, su tesisatı ve tüm teknik diğer uygulamalar, bina yapımında yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Bina içi olası arıza ve güvenlik işlemlerinde üretici ve uygulayıcı firmalar sorumludur. Yönetimin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Bina sakinleri ikamet ettikleri daire içinde (tüm daire sahiplerinin yazılı izin vermesi halinde) evcil hayvan barındırabilir. Ancak bu hayvanların ses oluşturması, (havlama, miyavlama, koşma v.b.) bina içine koku yayması, genel hijyen kurallarını ihlal etmesi, komşu daireleri veya kişileri rahatsız etmesi halinde, bina yönetimi tarafından uyarılır ve çözüm bulunması talep edilir. Şikayetin devam etmesi halinde ise daire içinde barındırılan hayvanların bina dışına taşınması talep edilir. Uygulanmaması halinde ise hukuki süreç başlatılır. Evcil hayvana ait aşı kartları ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yönetime sağlık bakanlığı onaylı yazılı belgeler ile bildirilmek zorundadır. Aynı zamanda evcil hayvanların bina kapısı önü, çevresi, garaj kapısı önü ve çevresi, açık ve kapalı alanlarında (açık garaj ve bahçe dahil) bulundurulması ya da dolaştırılması kesinlikle yasaktır.

Binada ikamet eden tek kişi tarafından gerçekleşmiş dahi olsa şikayet olması halinde yönetici hiçbir sebep göstermeksizin evcil hayvanın binada barındırılmaması kararı alma ve uygulama yetkisine sahiptir. 

Evcil olmayan, soğukkanlı ya da yabani hayvanlar ise bina içinde kesinlikle barındırılamaz.

 • Bina içinde merdiven, koridor, asansör çevresi, asansör içi ve ilgili tüm alanlarda tütün, tütün mamulleri, sigara ve elektronik sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. 
 • Bina yönetiminin yazılı izin verdiği kişiler dışında, binaya ait elektrik odası, hidrofor odası, asansör kumanda odası ve ilgili tüm alanlara giriş yapılması, binaya ait jeneratör, uydu, internet panelleri, hidrofor ve benzeri elektronik tüm cihazlara bina sakinlerinin ya da üçüncü şahısların müdahale etmeleri tehlikeli ve yasaktır. Bu cihazlara hiçbir sebep ile müdahale edilemez. İlgili bölümlere hiçbir sebep ile giriş yapılamaz. 
 • Binaya ait kapalı otopark, açık otopark, bina önü ve benzeri tüm alanlarda araç yıkamak, araç içini süpürmek (elektrikli süpürge dahil), halı ve benzeri eşya yıkamak, süpürmek ya da temizleme işlemi gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır. 
 • Bina içinde koridorlarda, bahçe alanı, açık ve kapalı otopark alanlarında yüksek sesle konuşmak, komşuları rahatsız edecek düzeyde ses oluşturmak kesinlikle yasaktır.
 • Bina içindeki tüm alanlar, açık kapalı otoparklar ve bahçe alanına sigara izmariti, plastik, çöp ve benzeri her türlü maddeyi yere veya diğer alanlara atmak kesinlikle yasaktır. 
 • Binaya ait olan asansörlere etiket, sticker ve benzeri bildirimler yapıştırmak, asansörler içinde bulunan etiket, sticker ve tüm bildirimleri yerinden çıkarmak ya da zarar vermek kesinlikle yasaktır.
 • Taşınma ve eşya taşıma işlemleri öncesinde apartman yönetimi ya da apartman görevlisine bilgi vermek zorunludur. Taşınma ya da eşya taşıma işlemleri sırasında asansörlerde ya da binaya ait demirbaşlarda meydana gelebilecek kırılma, bozulma, hasar, ezik, çizik ve aşırı yükleme doğrultusunda meydana gelebilecek teknik arızalardan eşya taşıtan daire sahibi ya da kiracı bizzat sorumludur. Konu hakkında apartman yönetimi hiçbir şekilde taşımayı gerçekleştiren kişi ya da nakliyeci firmalar ile muhatap olmayacaktır. Doğrudan daire sahibi ya da kiracı sorumlu tutulacaktır. Oluşabilecek tüm maddi zararlar daire sahibi ya da ikamet edecek olan kiracıdan tahsil edilecektir. 
 • Apartman yönetimi ya da apartman görevlisi bilgisi dışında binaya emlakçı ve daire satışı gerçekleştiren kişi ya da firma personelleri giriş yapamazlar. Bu kişilere daire sahipleri tarafından bilgi verilmesi zorunludur. İlgili kişilere, apartmana ait kapıları açan manyetik anahtarlar herhangi bir sebep ile teslim edilemez. Geçici olsa dahi anahtarları kullanmaları sağlanamaz. Bina kapı ve girişleri önceden randevu almak kaydı ile sadece yönetim ve apartman görevlisi denetiminde açılabilir. Habersiz olarak bina içinde emlakçı ya da satış personeli tespit edilmesi halinde ise, ilgili daire sahibi hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
 • Apartmana ait kapalı ve açık otopark alanlarına misafir araçlarının giriş yapması kesinlikle yasaktır. Binada ikamet eden kişiler dışında araç tespit edilmesi halinde çekici ile araçlar bina dışına taşınmaktadır. Araçlarda oluşabilecek maddi hasarlar için apartman yönetimi sorumlu tutulamaz. 
 • Binaya ait profesyonel güvenlik sistemi bulunmadığı için, açık ve kapalı otoparklarda bulunan araçlarda oluşabilecek maddi ya da manevi hasar işlemleri doğrultusunda bina yönetiminin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Apartman yönetimi ve sakinlerinin karar defterinde yazılı resmi izni olmadığı takdirde, binada bulunan bağımsız bölümler ya da daireler, işyeri, ofis ya da ticarethane olarak kullanılamaz. İzinsiz kullanılması halinde hukuki süreç başlatılır. Dışarıdan müşteri ziyareti almayan, sadece ikamet ettiği evde home/office olarak çalışan bireysel şahıs firmaları bu kurala dahil değildir.
 • Katlarda bulunan geri dönüşüm kutuları, çöp kutusu değildir! İlgili kutulara içinde gıda maddesi  ya da yabancı madde bulunan tam tüketilmemiş (yarım yoğurt, yarım içecek v.b.) kutu, şişe, ambalaj ve benzeri maddeleri atmak kesinlikle yasaktır. 
 • Binamıza ait olan tavan ve duvarlarda ses yalıtımı bulunmadığından iki üst kattan dahi zıplama, koşma, spor yapma, çivi çakma ve benzeri tüm sesler duyulmaktadır. Bu bağlamda sabah saat 10.00’dan önce ve akşam saat 20.00’dan sonra zıplamak, spor yapmak, koşmak, çivi çakmak, yüksek sesle müzik dinlemek, enstrüman çalmak, elektrikli ev aletlerini çalıştırmak, (süpürge, çamaşır makinesi, yüksek sesli duvar saatleri, ses oluşturan herhangi bir alet vb.) koltuk çekmek, temizlik yapmak ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır.
 • Binamıza ait olan tavan ve duvarlarda ses yalıtımı bulunmadığından, bina merdivenlerinden koşarak inmek ya da çıkmak, merdiven kapılarını hızlı bir şekilde kapatıp açmak ve merdivenleri kullanırken yüksek sesle konuşmak yasaktır.
 • Daire içi ya da bina içinde, yönetime haber vermeden tadilat yapmak (boya, vidalama, matkap kullanma, duvar kırma, fayans döşeme..vb)  kesinlikle yasaktır. Tadilat günü, süre ve saat bilgisi yönetime en az 48 saat önce iletilmelidir. Aynı zamanda Pazar günü tüm gün boyunca daire içinde ya da dışında tadilat yapılamaz. Bu kurala uymayan komşularımız için 5323 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde dilekçe hazırlanarak ilgili kuruma iletilecektir.

Apartman kuralları, apartmanlara ait anayasa olarak kabul edilir. Daire sahipleri ve kiracıların bu kurallara uymaları zorunludur.

Kurallara uymayan kişiler öncelikle apartman yönetimi tarafından uyarılır, tekrarı halinde ise noter kanalı ile hukuki süreç başlatılır.

Öneri ve talepleriniz için apartman yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.